Choď na obsah Choď na menu
 


Jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody.

 

Jún je už tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Jeho úlohou je vytvárať kladný vzťah k prírode. Celá naša spoločnosť si tento mesiac pripomína náš podiel pri ochrane fauny a flóry. Pripomeňme si, že teraz je obdobie príchodu na svet väčšiny z druhov u nás žijúcich zvierat, a preto by sme to spoločne mali v prírode citlivejšie vnímať. Podobne ako v máji, venujeme sa predovšetkým tomu, aby poľovná zver mala pri párení, hniezdení, rodení a odchove mláďat pokoj.

 

Obrázok

Príroda je práve v tomto období najzraniteľnejšia. Všetka činnosť človeka v prírode by sa mala podriadiť všeľudskému záujmu: Chrániť a zveľaďovať životné prostredie tak, aby poslúžilo aj budúcim generáciám. Poľovníci nášho združenia zhotovili  zásypce, soľníky a kŕmelce po celom našom revíri, aby zver v zimných mesiacoch netrpela nedostatkom potravy.  V tomto mesiaci sa zvlášť propaguje význam poľovníctva, vzťah k prírode a starostlivosti o zver. Máme záujem, aby mladí ľudia pochopili význam poľovníctva a jeho hodnotu. Chceli by sme pripomenúť všetkým, čo navštevujú prírodu, že nastalo obdobie, kedy zver a jej nové prírastky potrebujú dostatok pokoja v našom revíri. Obdobie v ktorom momentálne žijeme je charakteristické nástupom vedecko-technickej revolúcie, ktorá mení život nielen človeka ale aj živočíšstva, a zároveň aj ohrozuje prírodné prostredie. Je málo štátov na svete, ktoré by sa mohli pochváliť takou úrovňou starostlivosti o zver, výsledkami dosahovanými v oblasti kynológie, chovu zveri, strelectva, trofejovej kvality a pestrosti zveri aká je na Slovensku.  Súčasná situácia vyžaduje vysoké nároky na jednotlivca, aby prírodu ochraňoval, cítil k nej lásku a úctu, aby aj budúce generácie mohli využívať všetky bohatstvá našej prírody. Príroda je nevyhnutná súčasť nášho života na zemi a poskytuje nám všetko čo človek potrebuje na prežitie no niekedy si to ani neuvedomujeme. Preto sa posnažme aby sme spoločnými silami chránili prírodu a jej bohatstvo. Lebo ak dokážu rešpektovať zákony prírody zvieratá, tak to určite dokážeme aj my. Ak by sme dopustili, že na zemi vyschne posledný strom a otrávime poslednú rybu tak zistíme, že peniaze sa jesť nedajú a tým by sa  život na tejto zemi pre človeka skončil. Nech teda tohtoročný jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody je pre nás všetkých povzbudením aby sme k našej prírode, faune a flóre pristupovali s veľkou zodpovednosťou a úctou.

Veľké poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom nášho poľovníckeho združenia Alekšiniec ako aj priateľom poľovníctva, ktorí sa svedomito starajú o zveľaďovanie a ochranu nášho genofondu v našom poľovnom revíri. Do novej poľovníckej sezóny želáme pekné chvíle v lone prírody, relax medzi priateľmi, presnú mušku a nezabudnuteľné poľovnícke zážitky.

 

"Lovu zdar"