Choď na obsah Choď na menu
 


Jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody

1. 7. 2010

 Jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody

 

Obrázok

Jún je tradične mesiacom, v ktorom máme najviac priestoru a času na prezentáciu poľovníctva, ale najmä jeho ochranárskeho poslania pred nepoľovníckou verejnosťou. Akcie ako sú ,, Apríl – mesiac lesov“, ,, Deň zeme“ sú potrebné nato, aby sme si všetci pripomenuli nevyhnutnosť a potrebu ochrany prírody a zveľaďovania životného prostredia. Mesiace máj a jún sú pre prírodu zrodom nového života – živočíchov a rastlín. Zver v tomto období,  keď kladie mláďatá, potrebuje náležitú ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu môžu poskytnúť len poľovníci. Toto všetko napĺňa dušu poľovníka pocitom uspokojenia nad tým, že jeho práca pre prírodu nebola zbytočná, alebo dokonca prejavom uspokojenia pudov patriacich minulosti, ale naopak záslužná činnosť vedúca k zachovaniu všetkých nenahraditeľných funkcií životného prostredia. Nie je žiadnou neznámou, že porušenie ktorejkoľvek zložky ekosystému môže viesť k jeho celkovému zrúteniu a ak teda človek svojou civilizačnou činnosťou mení tieto podmienky, zákonite je opäť povinnosťou človeka urobiť všetko pre to, aby ekosystém na našej planéte bol aj naďalej životaschopný. A práve tu musí poľovník vidieť hlavný zmysel svojej činnosti. Ničenie a zabíjanie zveri nie je cieľom skutočných poľovníkov. Jednotlivec, ktorý vidí v poľovníctve iba lov, nemôže sa pokladať za poľovníka. Cieľom a zmyslom poľovníctva je myšlienka, ktorá je dnes na každodennom pretrase ľudí, ktorým osud našej planéty z hľadiska poškodzovania prírody a prírodných hodnôt nie je ľahostajný a to je myšlienka tzv. trvalo udržateľného rozvoja, čo v preklade znamená brať úrodu toľko, koľko zasiali naši otcovia a vysievať toľko, aby úrodu mohli brať aj naši synovia. Zachovávať a chrániť všetky druhy zveri, rozvážnym lovom udržovať rovnováhu v prírode a správny pomer medzi záujmami človeka a primeranými stavmi zveri. Poľovník prichádza v každom čase do styku s prírodou a učí sa poznávať jej zákony, jej krásu a bohatstvo. V poznávaní a chápaní prírody nachádza k nej správny vzťah a tak sa stáva jej strážcom a ochrancom. V neposlednej miere je poľovníctvo aj množstvo práce, ktorú odvádzajú poľovníci pri starostlivosti o zver v čase zimného strádania, alebo živelných pohromách, starostlivosti o prostredie, v ktorom zver žije z dôvodov jeho zlepšenia pre výživu zveri a jej ochranu. Je to neplatená práca, ktorá je všetkým poľovníkom spoločná. Dá sa finančne ťažko vyjadriť v číslach a ťažko dokázať. Poľovníctvo je koníček, ktorý obľubujú všetky sociálne vrstvy a ľudia rôznych politických názorov, čoho aj odlišuje od iných koníčkov. V dnešných časoch neustále výčitky a podozrenia voči poľovníkom sa niekedy vedú až do absurdnosti. Ich odporcovia berú pri tom do úvahy len nepresvedčivé a pseudovedecké argumenty, že poľovník je iba obyčajný zabijak, zúrivý strelec a nezmyselný vrah. Ale pokiaľ tí istí ľudia nepochopia že aj jedy v poľnohospodárstve, odpadové vody z priemyslu, odpadové plyny z fabrík a áut, ba aj samotné motorové vozidlá zabíjajú neuveriteľné množstvo zvierat bez výnimky, že tieto často skončia strastiplne, vznikne nielen veľká hospodárska, ale aj morálna škoda pre nás všetkých. Ochrana prírody je nielen ochranou zvierat, je to aj ochrana človeka, ochrana všetkých živých tvorov. Dnes nám musí ísť o to, aby sme zachovali tú trošku šťastia, ktorá môže prospievať iba v pokoji  a mieri, v harmónii s prírodou a jej božským poriadkom. V zmysle správne pochopenej ľudskosti, humanity – ktorej láska k zvieratám je iba jej malou časťou – sa musí zabrániť, aby sa odkaz sv. Huberta ,,Cti si stvoriteľa tým, že si ctíš jeho stvorenia“ – raz nestalo nezmyselným. V opačnom prípade by na tejto Zemi už nebolo nič , čo by bolo možné ctiť.

Poľovnícke združenie Alekšince

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

vyborné

(Ivan Peťovský, 1. 7. 2010 16:22)

Veľmi pekný článok. Čítal som ho dokonca viackrát.