Choď na obsah Choď na menu
 


Svätohubertské slávnosti v Alekšinciach 2010

9. 9. 2010

 

Svätohubertské slávnosti v Alekšinciach 2010

 

"Cti si stvoriteľa tým, že si ctíš jeho stvorenia" Táto idea sprevádzala život velikána, ktorým bol patrón všetkých rytierov a milovníkov prírody Svätý Hubert. Na jeho počesť a uctievanie tejto významnej osobnosti sme sa opäť po roku dňa 22. augusta stretli, podali si ruku s minulosťou a usporiadali sme druhý ročník tejto krásnej udalosti v našom rímsko-katolíckom kostole v Alekšinciach.

 

Obrázok

 

 

Predzvesť tejto jedinečnej udalosti sa začala napĺňať vo chvíli kedy sa pred našim kostolom s predstihom začali schádzať zvedavé pohľady občanov našej obce. Nečudo, keďže k výzdobe nášho Božieho chrámu sme od začiatku dávali veľkú dôležitosť. Pred kaplnkou kde bol umiestnený reliéf Sv. Huberta, boli obetné dary, ktoré boli súčasťou nášho poľovného revíru.  Dôkazom toho, že výzdoba sa naozaj podarila boli pohľady nadšených hostí, ktorí už pred omšou nešetrili chválou na našu adresu.
Všetko bolo pripravené, slávnosť sa môže začať.Začiatok svätej omše sprevádzala slávnostná svätohubertská hymna v podaní hudobného zoskupenia "LUSACO" z Lukáčoviec. Po skončení hymny sa kostolom niesli tóny poľovných signálov halali, ktoré nám predniesli trubačky z vysokej školy lesníckej. Náš najväčší obetný dar, srnca sme spoločne priniesli pred oltár na nosidlách. Náš dôstojný pán farár ako býva už dobrým zvykom poňal túto slávnosť veľmi osobitne a s náležitou úctou. Jeho kázeň, ktorú venoval myšlienkam poľovníctva v nadväznosti na  život Sväteho Huberta nás všetkých úpútala. Krásne myšlienky zakončil naozaj dôstojne, kedy sme si všetci s úctou spomenuli na našich zosnulých priateľov poľovníkov nášho združenia, ktorí tento rok odišli z našich radov. 

Obrázok

 

 

 Po svätej omši slávnosť pokračovala na nádvorí kostola, kde nás čakali dve milé udalosti. Pán farár vysvätil sochu nášho patróna Svätého Huberta a hospodár nášho združenia pasoval za "rytiera" strelca uloveného obetného daru člena nášho združenia Miroslava Vašša ml. Zraky ľudí sa následne upriamili na naše pôvabné trubačky, ktoré nám zahrali poľovné signály. Následne sme sa spolu s manželkami a hosťami presunuli do nášho kultúrneho domu, kde pokračovali slávnosti odovzdávaním vyznamenaní a slávnostným obedom. Úvodné slovo patrilo dlhoročnému predsedovi Jozefovi  Kováčovi, ktorý privítal členov poľovného združenia s rodinami aj významných hostí. Naše pozvanie prijali poslanec  NRSR Ing. Tibor Glenda, predseda OkO SPZ Prof. Ing. Imrich Točka, CSc., starosta obce Igor Miškolci a dôstojný pán farár Marián Uvaček. Po skončení príhovorov pozvaných hostí, ktorí vyzdvihovali náš prínos pre obec a poľovníctvo v našom kraji prišiel rad na ocenenie našich dlhoročných členov. Ocenenia za celoživotný prínos pre poľovníctvo si postupne prevzali Alžbeta Pavlovičova, Ing. Jozef Filo, Alojz Janeček, Miroslav Vašš st., Stanislav Lukáčik, Vladimír Svorad a Jozef Rác. Týmto členom patrí  veľké poďakovanie  za ich činnosť a rozvoj poľovníctva v Alekšinciach. Toto posednie sme ukončili slávnostným obedom a spoločnou zábavou so živou hudbou.

Obrázok

 

 

 Poľovnícke združenie Alekšince týmto ďakuje všetkým, ktorí sa ochotne a nezištne zaslúžili o dôstojný priebeh tejto slávnosti Svätého Huberta a všetkých, ktorí materiálne a finančne prispeli chceme ubezpečiť, že tieto prostriedky boli využité zodpovedne a účelne podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Chceme tiež poďakovať všetkým tým, ktorí svojou účasťou zvýraznili veľkosť tejto slávnosti. Všetkým členom poľovníckeho združenia, pánovi farárovi Uvačekovi za peknú a dôstojnú svätú omšu, pánovi starostovi Igorovi Miškolcimu, hudobníkom z kapely LUSACO a trubačkám za krásnu kulisu. 

Na prípravách Svätohubertských dní sa výrazne podieľali aj Andrea Šumská, Jana Dobišová, Anna Moravcová, Anna Lukáčiková, Majka Petríková, Jaroslav Hanko, Juraj Pálenkáš, firma Hoffer a umelecký drevorezbár Peter Šrank.

Za finančnú a materiálnu pomoc ďakujeme firmám: Bažant s.r.o., SEGNIS s.r.o. Slavomír Komžík, PIAL-AGRO s.r.o. Tibor Páleník, Mestské lesy Banská Štiavnica, obecný úrad Alekšince.